website templates

Jazda konna to coś więcej niż hobby, to sposób aktywnego wypoczynku, to olbrzymia praca nad sobą samym z szacunkiem dla koni.

M.Kielek

Regulamin Stajni "WIKI" 

Szanowni Państwo ze względu na bezpieczeństwo osób jeżdżących konno oraz osób przebywających na terenie, przyjęliśmy ogólne warunki i zasady bezpieczeństwa. Dlatego też prosimy o zapoznanie i zastosowanie się do regulaminu naszej stajni , który zamieszczony jest poniżej.


Przed przystąpieniem do jazdy prosimy o wypełnienie jednorazowo Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Stajni "WIKI".

Zapisanie się na zajęcia jazdy konnej jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem regulaminu stajni.

 1. Instruktor prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za porządek i ład na terenie obiektu. Wszystkie osoby przebywające na terenie bezwzględnie muszą podporządkować się zasadom panującym w naszym ośrodku . 
 2. Na terenie KJ "Wiki" nie dopuszcza się przebywania bez zezwolenia w stajni oraz wkraczania na padok i miejsca wypasu koni bez zgody instruktora. 
 3. Niedopuszczalne jest, przebywanie na terenie z otwartym ogniem ( z wyłączeniem miejsc wskazanych przez osobę odpowiedzialną). 
 4.  W razie, gdy instruktor będzie miał podejrzenie, iż osoba, która przybyła na zajęcia jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających ma obowiązek odmówić prowadzenia zajęć. 
 5. Jeżeli podczas zajęć, osoba uczestnicząca lub towarzysząca narazi siebie lub innych uczestników zajęć na niebezpieczeństwo, instruktor ma prawo przerwać zajęcia, a w skrajnych przypadkach poprosić o opuszczenie terenu stajni KJ "Wiki”. 
 6. Na terenie należy zachować : spokój, nie krzyczeć, nie biegać, ani nie przynosić urządzeń i przedmiotów, które mogą płoszyć konie przez wydawanie ostrych i gwałtownych dźwięków.
 7. Zabrania się wprowadzania na teren zwierząt, a zwłaszcza psów.
 8. Należy pamiętać, iż teren, na którym znajdują się konie jest ich domem i należy to uszanować.
 9. Zakaz śmiecenia.
 10. Zakaz dokarmiania koni, oraz innych zwierząt na terenie KJ "Wiki".
 11. Obsługa konia: czyszczenie, siodłanie, oraz inne odbywa się pod nadzorem instruktora.
 12. Każdy jeździec odpowiada finansowo za zniszczony sprzęt, jeżeli nie dochował należytej staranności podczas obsługi konia. (cennik za uszkodzenie sprzętu) 
 13. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za osoby towarzyszące, a zwłaszcza dzieci i zwierzęta.
 14. Zajęcia mogą zostać odwołane przez uczestnika z dwudniowym wyprzedzeniem.
 15.  Zajęcia mogą być odwołane przez organizatora nawet tego samego dnia z przyczyn losowych lub przyczyn pogodowych b. wysoka temperatura, b. niska temperatura, wichura, ulewa, lub inne czynniki atmosferyczne. 
 16. Na zajęcia uczestnik zobowiązany jest stawić sie min. 15 minut przed godziną zajęć.
 17. W przypadku, gdy instruktor uzna, że spóźnienie danej osoby uniemożliwia mu realizację założonego programu zajęć, ma prawo odmówić przydzielenia tej osobie konia. Zajęcia zostaną uznane za odbyte- 100% płatne.
 18. Do jazdy należy przystępować w odpowiednim stroju jeździeckim. Należy posiadać: buty za kostkę (kalosze, oficerki itp.) buty niższe + czapsy (ochraniacze), niekrępujące ruchów, elastyczne spodnie (bryczesy, dresy itp.), toczek (można wypożyczyć bez opłaty w stajni), palcat (bat) można wypożyczyć bez opłaty w stajni.
 19. Wszystkie osoby przed zajęciami muszą wypełnić jednorazowo oświadczenie dostępne na stronie.
 20. Niedopuszczalna jest jazda bez toczka, czyli jeździeckiego kasku ochronnego. Osoby nieposiadające kasku ochronnego na głowę nie będą dopuszczone do zajęć. (kask można nie odpłatnie wypożyczyć w KJ "Wiki"
 21. Każdego uczestnika obowiązują po jeździe, zwyczajowe czynności przy koniu, zgodnie z przydzielonymi przez instruktora zadaniami.
 22. Jazdy w ośrodku odbywają się także w święta.
 23. Istnieje możliwość zaliczenia zajęć z Wychowanie Fizycznego dla studentów lub uczniów, o ile Studium WF zaakceptuje wystawione przez KJ "Wiki' zaświadczenie o odbytych jazdach.
 24. Kwota (także zaliczka) uiszczona za karnety jazdy konnej nie podlega zwrotowi.
 25. Karnet przypisany jest do jednej osoby. Nie ma możliwości korzystania z jazd karnetowych przez inną osobę.
 26. Karnety są ważne 3 miesiące od chwili wydania.
 27. Za rzeczy pozostawione na terenie, stajnia „Wiki” nie ponosi odpowiedzialności.
 28. Jeźdzcy do 16 roku życia na zajęciach winni posiadać kamizelkę ochronną z atestami.
 1. I. BEZPIECZEŃSTWO JEŹDŹCA
 2.  Nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.
 3. Nie zatrzymywać się, nie podchodzić blisko zadu konia, nie klepać go po zadzie.
 4. Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonże.
 5. Przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu koni ze stajni należy zachować od poprzednika odległość, co najmniej 2 m – nie naprowadzać na ogony. Taką samą odległość zachowujemy podczas postoju.
 6. Nie dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały oraz zabrania się ustawiania koni zadem do siebie.
 7. Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt – zawsze czynić to od przodu, a nie od tyłu.
 8. Dosiadać konia i zsiadać w sposób polecany przez instruktora.
 9. Podczas jazdy w grupie nie najeżdżać na konia poprzednika, przy wyprzedzaniu zachować odstęp, co najmniej 3 m od wyprzedzanego konia – tak samo przy mijaniu.
 10. Na ujeżdżalini obowiązuje zasada mijania lewą ręką. 
 11. Przed osiodłaniem konia sprawdzić stan ogłowia, a w szczególności rzemieni policzkowych i wodzy, stan puślisk, popręgu i przystuł.
 12. Wskazane jest, aby buty jeźdźca nie były zelowane – zelówka powinna być gładka od szpiców aż do obcasa.
 13. Stopa powinna opierać się w strzemieniu najszerszą częścią , nigdy nie wkładać stopy do strzemion aż po obcas.
 14. Siedząc na koniu, nie wypuszczać z rąk wodzy, dosiad musi być zawsze mocny i prawidłowy. Zasada ta nie stosuje się podczas ćwiczeń na koniu, które wykonywane są na polecenie instruktora przy zachowaniu odpowiednich dodatkowych środków bezpieczeństwa.
 15. Bez względu na sytuację zabrania się jeźdźcowi krzyczeć i piszczeć, wywoływać niepotrzebną panikę. Nieprawidłowe zachowanie może spowodować dla wszystkich uczestników, niebezpieczną dla życia i zdrowia sytuację.
 16. Opłata za jazdę konną nie obejmuje ubezpieczenia. Ubezpieczenie pozostaje w gestii jeżdżących lub ich opiekunów prawnych. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała powstałe podczas jazdy lub przebywania na terenie stajni.
 1. II. ZASADY UŻYTKOWANIA KONIA
 2. Do pracy może być użyty tylko koń zupełnie zdrowy (lub za zgodą lekarza).
 3. Przed osiodłaniem dokładnie wyczyścić konia szczotką, sprawdzić grzbiet i kłąb konia, czy nie ma otarć, skaleczeń lub objawów odbicia. Kopystką dokładnie oczyścić podeszwy kopyt, sprawdzając jednocześnie, czy pod podkowę i w szparę wsporową nie dostał się kamyczek, szyszka itp. Sprawdzić, czy potnik jest czysty – szczególnie od strony przylegającej do ciała konia.
 4. Sprawdzić dokładnie osiodłanie i dopasowanie ogłowia.
 5. Każdą pracę rozpoczynać i kończyć stępem swobodnym.
 6. Jeżeli koń jest spocony stępować lub oprowadzać go przed wprowadzeniem do stajni aż wyschnie.
 7. Nie pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemi, gdy popręg jest podpięty jak do jazdy (może nastąpić uraz mięśnia okolicy mostka).
 8. Nie przywiązywać konia wodzami i do niestałych elementów.
 9. Nie stawiać koniowi wymagań, do których nie jest przygotowany.
 10. Dbać o spokój konia w każdym momencie jego pracy i bytowania.
 11. Nie bić konia, w razie konieczności ukarania go uderzyć palcatem i to tylko po zadzie.
 12. Nie jeździć kłusem i galopem po drogach o nawierzchni utwardzonej.
 13. Nie lekceważyć najmniejszych nawet objawów chorobowych konia – zgłaszać je instruktorowi.
 14. Unikać styczności z obcymi końmi.
 15. Nie pozostawiać konia w boksie bez ruchu przez kilka dni (jedynie na polecenie lekarza).
 16. Nie eksploatować konia nadmiernie.OŚWIADCZENIE


*Po zapoznaniu się z regulaminem, prosimy o uzupełnienie danych oraz przesłanie oświadczenia.
Wypełnienie oświadczenia, upoważnia do udziału w zajęciach jazdy konnej w naszym ośrodku

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem stajni.